Les "altres" mascotes

Però, què és un animal exòtic?
Segurament en el primer que has pensat és en animals “estranys” com a aranyes, escorpins, serps… podríem resumir-ho en una frase, un animal exòtic és tota mascota que viu a casa i no és un gos ni un gat.
Cures necessàries
Cada espècie animal requereix unes condicions específiques d’alimentació, allotjament i cures bàsiques, ja que continuen tenint les mateixes necessitats que a la naturalesa. Per exemple, els conills passen la major part del dia menjant herba, per la qual cosa la base de la seva dieta ha de ser herba (70%). Els amfibis i rèptils necessiten unes condicions d’humitat i temperatura adequades, la qual cosa pot fer que el seu manteniment sigui més complex i costós…
Tot això és molt important, ja que la majoria de les malalties que afecten els animals exòtics es deriven d’unes cures inadequades per part dels seus propietaris, normalment per desconeixement o per no rebre la informació correcta.

Espero que la gente se dé cuenta de lo indefensos que son los animales, lo dependientes de nosotros, confiando de niño en que seremos amables y cuidaremos de sus necesidades.

James Herriot

Visita el teu veterinari